Leden

Het lidmaatschap van de Ferrari Club Nederland is mogelijk voor diegene, die in het bezit is van een Ferrari, zowel klassiek als modern.

Leden worden uitgenodigd voor álle evenementen en de Algemene Leden Vergadering (ALV). Hij of zij krijgt alle mailings. Leden ontvangen het clubmagazine “Gli Amici della Ferrari” en hebben toegang tot het clubgedeelte van de website van de Ferrari Club Nederland.

Als lid ontvangt u:

  1. een uitnodiging voor álle evenementen van de Ferrari Club Nederland. Zoals u elders op de site kunt zien, betekent dit een uitnodiging voor een tiental door de Ferrari Club Nederland georganiseerde gezelligheids- en rijevenementen per jaar, zoals praat/informatieavonden, tourrally’s, puzzelritten, rijvaardigheidstrainingen en snelheidsproeven. De meeste van deze evenementen duren 1 of 2 dagen, meestal in het weekeinde. Eens per jaar wordt er een meerdaagse buitenlandreis georganiseerd
  2. voor eigenaren van klassieke Ferrari’s’, Ferrari’s met een bouwjaar van 1973 of eerder, wordt nog eens een extra evenement door de club georganiseerd
  3. voor eigenaren van “youngtimers”, Ferrari’s gebouwd tussen 1974 en 1998, wordt ook een extra evenement door de club georganiseerd
  4. een uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering
  5. uitnodigingen voor interessante evenementen die niet door de Ferrari Club Nederland worden georganiseerd, maar waarop de club u attendeert
  6. vier keer per jaar het clubblad ‘Gli Amici della Ferrari’
  7. een keer in de 3 à 4 jaar de mogelijkheid voor een bezoek aan de fabriek in Italië
  8. de mogelijkheid tot aanschaf van Ferrari artikelen met 10% korting in de officiële ‘Ferrari Stores’ in de wereld (zie store.ferrari.com)
  9. toegang tot het voor leden en begunstigers afgesloten deel voor de website van de club. De website is hét digitale trefpunt voor informatie over de Ferrari Club Nederland en Ferrari in Nederland. Op de website www.fcn.nl kan men onder andere terecht voor foto’s van evenementen, nieuws en links
  10. Leden ontvangen meerdere keren per jaar een digitale nieuwsbrief met een variatie aan actuele informatie, zoals b.v. informatie over komende FCN evenementen

Om lid te worden dient het onderstaande inschrijfformulier te worden ingevuld. De aanvraag wordt door het bestuur beoordeeld.

Na toelating en betaling wordt het nieuwe lid, gedurende het eerste jaar, toegelaten als aspirant-lid. Er wordt van hem verwacht dat hij of zij minimaal twee evenementen, georganiseerd door de club, bijwoont. Gedurende dit jaar kunnen eventueel bezwaren worden ingediend door andere clubleden. Na een jaar kan men dan definitief lid worden.

De contributie voor het lidmaatschap 2024 bedraagt € 180,- per jaar; voor buitenlanders bedraagt het lidmaatschap € 215,- per jaar.

Bij de aanvraag voor een lidmaatschap geldt dat in het eerstvolgende clubblad een “voorstellijst aspirant-leden” wordt meegezonden. Leden hebben tot één maand na het verschijnen van deze lijst de gelegenheid bezwaar aan te tekenen tegen de voorgestelde leden. Het eenmalig entreegeld voor nieuwe leden bedraagt € 165,-.

Inschrijfformulier leden