Uitnodiging: Bourtanger Moerasrally

 

Het nieuwe evenementenjaar is alweer in volle gang en in de evenementenbrochure heeft u wellicht al enige evenementen aangekruist om er aan deel te nemen. Zoals in de brochure beschreven is het geenszins de bedoeling om met uw Ferrari het moeras in te gaan; we rijden er immers wel dwars doorheen maar dan over landelijke wegen. Login voor meer informatie.